Comuna Blăjel ca unitate administrativ teritorială,se află situată în Depresiunea Transilvaniei, Podișul Târnavelor, în partea de nord a județului Sibiu la 65 km fațâ de reședința acestuia și la 9 km de municipiul Mediaș.

Comuna Blăjel este alcătuită din 3 sate:
- satul Blăjel care este reședința comunei
- satul Păucea și
- satul Romănesti

Populația comunei (recensământ 2011) este de 2227 locuitori :
- Blăjel 1728
- Păucea 433
- Romănesti 66
în marea majoritate români, apoi maghiari și romi.

Ocupația preponderentă a locuitorilor este agricultura (creșterea animalelor: ovine, bovine, păsări) o parte din aceștia fiind încadrați și în unități economice din mun. Mediaș situat la 9 km. de Blăjel.

În comuna își desfăsoară activitatea societăți comerciale (comerț, echipamente electrice).

Accesări: 1586