Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2017

HCL 1 - privind alegerea  presedintelui de sedinta

HCL 2 - privind repartizarea  exedentului 2016 pana la aprobare buget 2017

HCL 3 - privind  aprobarea acoperirii definitive din exedentul bugetului local a deficitului  sectiunii de dezvoltare

HCL 4 - privind aprobarea  rectificarii bugetului pe trimestrul IV 2016

HCL 5 - privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 6 - privind  aprobarea prelungirii PUG -ului comuna Blajel

HCL 7 - privind  insusurea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea  activitatii de audit public intern

HCL 8 - privind aprobare contributie com. Blajel pentru functionarea comp audit intern

HCL 9 - privind  stabilire masuri intretinere si monitorizare sistem de apa-canal in comuna  Blajel

HCL 10 - privind  modificarea Statului de functii a personaluilui din aparatului de  specialitate com Blajel

HCL 11 - aprobare Planului de actiuni pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca  prestate lunar, in conf cu legea 4162.20011

HCL 12 - alegerea presedintelui de sedinta

HCL 13 - aprobare indicatori tehnico-economici modernizare str. Lacului si Campului

HCL 14 - privind acordare mandat special primar pentru a vota pentru in ADI Apa Tarnavei  Mari

HCL 15 - angajare avocat in procesul cu Sc Drumuri si Poduri Sa

HCL 18 - alegerea presedintelui de sedinta

HCL 19 - aprobare buget propriu de venituri si cheltuieli al comunei Blajel 2017

HCL 20 - aprobarea executiei bugetului local la data de 31 decembrie 2016

HCL 21 - privind aprobarea Programului anual de achizitii 2017

HCL 22 - transformare post contractual si modificare Stat de functii

HCL 23 - instituire unei taxe speciale pentru intretinere si monitorizare sistem apa-canal din com Blajel pana la predarea operatorului regional

HCL 24 - aprobare incheiere Contract de colaborare Consiliul Judetean Alba si ADI ECO SIBIU si mandatare director executiv ADI ECO Sibiu sa semneze contractul

HCL 25 - privind participarea comunei Blajel ca membru fondator al Asociatiei Sportive Colina Blajel

HCL 26 - aprobare principale manifestari cultural artistice, sportive ce se desfasoara in Comuna Blajel in anul 2017

HCL 27 - insusire raport elaborat de primarul comunei Blajel

HCL 28 - alegerea presedintelui de sedinta

HCL 29 - stabilire masuri pasunat 2017

HCL 30 - privind insusirea si adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea si  exercitarea activ.de urbanism cadastru si topografie

HCL 31 - privind stabilirea tarifelor pentru activitatile din componenta serviciului de  salubrizare furnizate in beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici  Blajel

HCL 32 - incetare contract de concesiune nr.424.1994 cu SC Bucur Conf Compil Medias

Accesări: 54