Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

HCL 1 - privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele 3 luni

HCL 2 - privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 3 - privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2019

HCL 4 - privind validarea modificarilor intervenite in bugetul local al anului 2019, prin emiterea Dispozitiei Primarului nr. 202 din 23.12.2019, pentru rectificarea bugetului local

HCL 5 - privind solutionarea somatiei Institutiei Prefectului nr. 68 din 06.01.2020

HCL 6 - privind aprobarea executiei bugetului local pe trim IV al anului 2019

HCL 7 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare si modernizare dispensar medical uman, loc. Paucea. comuna Blajel, judetul Sibiu

HCL 8 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 9 - privind aprobarea numarului maxim de persoane care pot fi incadrate cu contract individual de munca in functia de asistent personal al persoanei cu handicap, in anul 2020

HCL 10 - privind aprobarea Planului de actiune si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2020

HCL 11 - privind aprobarea aderarii Comunei Blajel la Cooperativa E-a-noastra-a Viisorenilor Societate Cooperativa

HCL 12 - privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru anul 2020

HCL 13 - privind aprobarea modificarii tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activitati din componenta serviciului de salubritate

Accesări: 69