Achiziții publice

Lucrari de reparatii trotuare in comuna Blajel, Jud. Sibiu - Caiet de sarcini + Deviz

Lucrări de reparații trotuare din pavele, rigola stradală și pasarela pietonala în comuna Blăjel, jud. Sibiu - Caiet de sarcini și antemasurători

Lucrări de reparații podețe și trotuare betonate în comuna Blăjel, jud. Sibiu - Caiet de sarcini - Antemăsurătoare

Lucrari de reparatii curente imobil situat in com. Blajel, str. Tudor Vladimirescu, nr. 113, jud. Sibiu - Caiet de sarcini

Extindere și modernizare sistem de supraveghere video în comuna Blăjel, jud. Sibiu - Caiet de sarcini

Servicii de dirigintie santier pentru realizarea obiectivului de investitii "Realilitare si modernizare dispensar uman, localitatea Paucea, comuna Blajel, judetul Sibiu" - Deviz

Servicii de dirigentie santier pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire teren multisport, sat Blajel, str. Scolii, nr. 75, jud. Sibiu" - Deviz

Servicii de verificare proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire teren sintetic multisport, sat Blăjel, str. Școlii, nr. 75, comuna Blăjel, jud. Sibiu

Construire teren multisport, sat Blăjel, str. Școlii, nr. 75, jud. Sibiu - Deviz

Reabilitare și modernizare dispensar uman, localitatea Păucea, comuna Blăjel, jud. Sibiu - Deviz

Lucrări de reparații trotuare în comuna Blăjel, jud. Sibiu - Caiet de sarcini - Antemăsurătoare

Construire teren sintetic multisport, sat Blăjel, str. Școlii, nr. 75, comuna Blăjel, jud. Sibiu - Invitație de participare - Caiet de sarcini

Lucrări de reparații trotuare betonate în com. Blajel, jud. Sibiu - Anunț achiziție - Caiet de sarcini - Deviz general

Reabilitare, modernizare dispensar medical uman, localitatea Paucea, Comuna Blajel, judetul Sibiu - Descărcare documente

Lucrari de reparatii trotuare si rigone betonate in Comuna Blajel, Judetul Sibiu - Caiet de sarcini - Liste de cantitati

Lucrari Modernizare drum comunal DC 17 Valea Lunga-Paucea, comuna Blajel, judetul Sibiu - Autorizatie de constructie - Aviz Electrica - Aviz Mediu - Certificat de urbanism - Deviz general Estimativ - DALI - Lista cu cantitati de lucrari

Lucrari de reparatii trotuare si rigole betonate in comuna Blajel, judetul Sibiu - Caiet de sarcini - Lista de cantitati

Bransamente alimentare cu apa potabila in comuna Blajel, str. Scolii - Caiet de sarcini - Lista de cantitati

Lucrari de reparatii trotuare si rigole betonate in comuna Blajel, judetul Sibiu - Caiet de sarcini

Reabilitare, modernizare dispensar medical uman, localitatea Paucea, Comuna Blajel, judetul Sibiu - Descarcare documentatie

Lucrari de reparatii interioare Camin Cultural Blajel, Comuna Blajel, judetul Sibiu - Caiet de sarcini - Lista cantitati de lucrari (antemasuratori)

Lucrari de reparatii trotuare si rigole betonate in Comuna Blajel, judetul Sibiu  -  Caiet de sarcini  -  Deviz estimativ

Reabilitare, modernizare dispensar medical uman, localitatea Paucea, comuna Blajel, judetul Sibiu

Modernizare strada Campului si strada Lacului in localitatea Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu

Informări

CENTRUL NATIONAL DE COMBATERE A BOLILOR - Deciza nr. 2

- Acțiune de informare publică - 1 - 2 - 3 - 4.

- Program pentru infiintarea de intreprinderi sociale - Lista domenii eligibile - Lista de arbusti pentru impadurire - Tabel cu fondurile alocate masurii

Material privind necesitatea inscrierii mentiunii de resedinta si obtinerea unui nou act de identitate (C.I. si carte provizorie de identitate) si programul de lucru cu publicul al S.P.C.L.E.P. Medias.

 

- In zilele de 13 si 14 Octombrie incepand cu orele 17, va fi sistata furnizarea apei pe strada TV numerele 1- 76, strada Baznei si strada Morii, din considerente tehnice. Multumim pentru intelegere.

 

- In urma cu cateva zile, am solicitat includerea in Programul National de Dezvoltare Locala a trei proiecte majore de investitii in valoare cumulata de 31.8 mil lei, proiecte care vor contribui substantial la dezvoltarea comunitatii noastre, alaturi de alte doua proiecte, unul se gaseste in faza de executie ,, Asfaltare strada Campului si Lacului " si altul de ,,Modernizare a dispensarului medical din satul Paucea", acesta fiind in faza de obtinere a avizelor necesare si autorizare.

Solicitare de includere in PNDL a  obiectivului Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala in localitatea  Blajel, comuna Blajel, Jud. Sibiu

Solicitare includere in PNDL a  obiectivului Construire gradinita cu 3 grupe in localitatea Blajel, comuna  Blajel, judetul Sibiu

Solicitarea de includere in PNDL a  obiectivului Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Blajel,  judetul Sibiu

Contact

Contact

Economie

Activităţi economice – privire de ansamblu

Există:

  • agenţi economici;
  • locuri de muncă;
  • firme care au o bună cifră de afaceri;
  • producţie;
  • servicii;
  • comerţ;
  • agricultură;
  • zootehnie.

Din cele mai vechi timpuri, munca a reprezentat o activitate zilnică a omului, în urma căreia au rezultat efecte materializate în produse sau bani. Acest lucru este evidenţiat şi în comuna Blăjel.

Profilul comunităţii

Terenul agricol ocupă 73,98% din teritoriul administrativ al comunei Blăjel; terenurile arabile făcând o pondere de 65,77%, restul fiind ocupate de 15,09% păşune, 17,12% fâneţe, 1,25% vii şi 0,75% livezi.

Principalele firme de pe raza comunei

Sectorul  industrial  şi cel al prestărilor de servicii sunt slab reprezentate pe teritoriul comunei Blăjel. Unităţile de deservire existente aparţin sectorului privat.

Majoritatea societăţilor cu profil comercial sunt unităţi de alimentaţie publică şi mici magazine care comercializează produse alimentare. Pe lângă acestea mai funcţionează o societate care depozitează mobilă, o farmacie şi un magazin de legume şi fructe.

Mai multe articole...

Subcategorii