Economie

Activităţi economice – privire de ansamblu

Există:

  • agenţi economici;
  • locuri de muncă;
  • firme care au o bună cifră de afaceri;
  • producţie;
  • servicii;
  • comerţ;
  • agricultură;
  • zootehnie.

Din cele mai vechi timpuri, munca a reprezentat o activitate zilnică a omului, în urma căreia au rezultat efecte materializate în produse sau bani. Acest lucru este evidenţiat şi în comuna Blăjel.

Profilul comunităţii

Terenul agricol ocupă 73,98% din teritoriul administrativ al comunei Blăjel; terenurile arabile făcând o pondere de 65,77%, restul fiind ocupate de 15,09% păşune, 17,12% fâneţe, 1,25% vii şi 0,75% livezi.

Principalele firme de pe raza comunei

Sectorul  industrial  şi cel al prestărilor de servicii sunt slab reprezentate pe teritoriul comunei Blăjel. Unităţile de deservire existente aparţin sectorului privat.

Majoritatea societăţilor cu profil comercial sunt unităţi de alimentaţie publică şi mici magazine care comercializează produse alimentare. Pe lângă acestea mai funcţionează o societate care depozitează mobilă, o farmacie şi un magazin de legume şi fructe.

Accesări: 5496