Consilieri locali

În urma desfǎşurǎrii alegerilor autoritǎţilor publice locale din data de 27 septembrie 2020 şi a ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Blǎjel din data de 28 octombrie 2020, componenţa autoritǎţii deliberative, este urmǎtoarea:

Partidul Naţional Liberal – 6 mandate
Partidul Mişcarea Popularǎ – 4 mandate
Partidul Social Democrat – 1 mandat

Consilierii locali ale căror mandate au fost validate de instanța de judecată şi au depus jurǎmântul de credinţǎ sunt:

Fǎgǎdar Ioan – Partidul Naţional Liberal
Costin Nicolae – Partidul Naţional Liberal
Nistor Ionuţ Gheorghe – Partidul Naţional Liberal
Vandor Cosmin Gheorghe – Partidul Naţional Liberal
Andrei Ioan Nicuşor – Partidul Naţional Liberal
Virca Ioan – Partidul Naţional Liberal

Vandor Mihai Nicolae – Partidul Mişcarea Popularǎ
Man Adrian – Partidul Mişcarea Popularǎ
Vandor Alin Dumitru - Partidul Mişcarea Popularǎ
Boeşan Mihai - Partidul Mişcarea Popularǎ
Roman Alina – Partidul Social Democrat

În considerarea dispozițiilor art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consilierii locali în funcție, prezenți la sedinta extraordinară din data de 6 noiembrie 2020, au dispus cu privire la componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, dupa cum urmează:

1. Comisia nr. 1 pentru agricultură, activități economico-financiare, socială, amenajarea teritoriului și urbanism:
COSTIN NICOLAE
FAGADAR IOAN
NISTOR IONUT – comisie de baza
VANDOR MIHAI
BOESAN MIHAI
Președinte al comisiei dl COSTIN NICOLAE și secretar dl NISTOR IONUT

2. Comisa nr. 2 pentru activități sociale, culturale, culte, învățământ, sanatate și familie, juridică și de disciplină:
MAN ADRIAN – comisie de baza
FAGADAR IOAN – comisie de baza
VIRCA IOAN – comisie de baza
VANDOR COSMIN
ROMAN ALINA
Președinte al comisiei dl FAGADAR IOAN și secretar dna ROMAN ALINA

3. Comisia nr. 3 pentru muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, protecția mediului și turism:
VANDOR COSMIN - comisie de baza
NICUSOR ANDREI
NISTOR IONUT
VANDOR ALIN
MAN ADRIAN
Președinte al comisiei dl VANDOR COSMIN și secretar dl VANDOR ALIN

 

Accesări: 7097