Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 2 din 28.01.2021 - alegere presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL nr. 3 din 28.01.2021 - executie bugetara pe trim IV 2020

HCL nr. 4 din 28.01.2021 - nr maxim de persoane care vor fi angajate pe funtia de asistent personal

HCL nr. 5 din 28.01.2021 - Plan de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizare ore de munca beneficiarilor VMG

HCL nr. 6 din 28.01.2021 - Plan strategic de dezvoltare a Serviciilor sociale

HCL nr. 7 din 28.01.2021 - modificare HCL nr. 30 din 2020

HCL nr. 8 din 28.01.2021 - Aprobare Plan Urbanistic General

HCL nr. 9 din 28.01.2021 - Utilizare excedent bugetar al anului 2020

HCL nr. 10 din 25.02.2021 - Actualizare ROF Consiliul Local

HCL nr. 11 din 25.02.2021 - Actualizare ROF Aparat de specialitate Primar

HCL nr. 12 din 25.02.2021 - Actualizare Statut ADI EcoNord

HCL nr. 13 din 25.02.2021 - Aprobare proiect (faza SF) Retea alimentare cu apa potabila localitate Romanesti

HCL nr. 14 din 25.02.2021 - Includere in domeniul public a terenului sintetic de sport

HCL nr. 15 din 25.02.2021 - Stabilire masuri privind contributia la sistemul de canalizare in com Blajel

HCL nr. 16 din 30.03.2021 - Revocare HCL nr. 8 din 2021

HCL nr. 17 din 30.03.2021 - Aprobare Plan de Analiza si acoperire a riscurilor in com Blajel

HCL nr. 18 din 30.03.2021 - Constituire comisie mixta de verificare pasuni

HCL nr. 19 din 05.04.2021 - aprobare documentatie tehnica Gradinita cu trei grupe

HCL nr. 20 din 05.04.2021 - predare amplasament Gradinita cu trei grupe

HCL nr. 21 din 15.04.2021 - modificare HCL nr. 4 din 2021

HCL nr. 22 din 15.04.2021 - aprobare buget venituri si cheltuieli comuna Blajel pentru anul 2021

HCL nr. 23 din 15.04.2021 - actualizare date imobil inscris in CF 101361

HCL nr. 24 din 15.04.2021 - includere in domeniul public imobil inscris in CF 101362

HCL nr. 25 din 15.04.2021 - vanzare, prin licitatie publica, imobil inscris in CF 101136

HCL nr. 26 din 15.04.2021 - modificare Regulament organizare si functionare Consiliul Local Blajel

HCL nr. 27 din 15.04.2021 - prezentare Raport Primar pentru anul 2020

HCL nr. 28 din 27 aprilie 2021 - Aprobarea retea scolara

HCL nr. 29 din 27 aprilie 2021 - nominalizare consilieri in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general

HCL nr. 30 din 10.06.2021 - alegere presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL nr. 31 din 10.06.2021 - aprobare cuantum si numar burse sem II an scolar 2020 - 2021

HCL nr. 32 din 10.06.2021 - executie bugetara pe trim I al anului 2021

HCL nr. 33 din 10.06.2021 - schimbare amplasament containere tip locuinte sociale

HCL nr. 34 din 10.06.2021 - modificare HCL 14 si HCL 24 din 2021

HCL nr. 35 din 10.06.2021 - aprobarea manifestarilor cultural sportive care se vor desfasura in anul 2021 in comuna Blajel

HCL nr. 36 din 10.06.2021 - participarea comunei Blajel la desfasurarea competetiei Movilele Blajelului

HCL nr. 37 din 10.06.2021 - modificare stat de functii aparat de specialitate

HCL nr. 38 din 10.06.2021 - vanzare teren inscris in CF 101135 in suprafata de 2220 mp

HCL nr. 39 din 22.06.2021 - modificare pozitia 3 din Anexa nr. 2 a HCL 22 din 2021

HCL nr. 40 din 22.06.2021 - trecerea unui autoturism in administrarea SVSU

HCL nr. 41 din 2.07.2021 - rectificare buget local

HCL nr. 42 din 05.08.2021 - desemnare consilier in comisie evaluare oferte

HCL nr. 43 din 05.08.2021 - modificare contract delegare salubritate

HCL nr. 44 din 27.09.2021 - alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 45 din 27.09.2021 - suplimentare si rectificare buget local

HCL nr. 46 din 27.09.2021 - stabilire taxe si impozite 2022

HCL nr. 47 din 27.09.2021 - executie bugetare trim II 2021

HCL nr. 48 din 27.09.2021 - modificare stat de functii

HCL nr. 49 din 27.09.2021 - stabilire masuri pentru implementare instrument PPCA

HCL nr. 50 din 27.09.2021 - asociere comuna Blajel pentru constituire ADI zona metropolitana

HCL nr. 51 din 27.09.2021 - stabilire contributie la fondul de solidaritate ACoR

HCL nr. 52 din 27.09.2021 - stabilire masuri pentru terenuri ocupate de constructii provizorii

HCL nr. 53 din 14.10.2021 - aprobare deviz estimativ obiectiv de investitii Imbunatatire infrastructura rutiera

HCL nr. 54 din 14.10.2021 - aprobare deviz estimativ obiectiv de investitii Modernizare DC 17

HCL nr. 55 din 14.10.2021 - aprobare deviz estimativ obiectiv de investitii Modernizare DC 17A

HCL nr. 56 din 14.10.2021 - aprobare deviz estimativ obiectiv de investitii Infiintare retea alimentare cu apa si canalizare loc. Romanesti

HCL nr. 57 din 14.10.2021 - aprobare rectificare buget local

HCL nr. 58 din 14.10.2021 - modificare HCL 23 din 2021

HCL nr. 59 din 14.10.2021 - modificare HCL 46 din 2021

HCL nr. 60 din 14.10.2021 - participarea comunei Blajel la desfasurarea competitiei Crosul Toamnei

HCL nr. 61 din 28.10.2021 - executie bugetara pe trim. III 2021

HCL nr. 62 din 28.10.2021 - solutionare cerere 3531 din 2021, prelungire contract inchiriere

HCL nr. 63 din 28.10.2021 - desemnare consilier in comisie evaluare ISJ Sibiu

HCL nr. 64 din 28.10.2021 - deviz final obiectiv de investitii reabilitare dispensar uman Paucea

HCL nr. 65 din 25.11.2021 - alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 66 din 25.11.2021 - suplimentare si rectificare buget local

HCL nr. 67 din 25.11.2021 - numar si cuantum burse sem I an scolat 2021 - 2022

HCL nr. 68 din 25.11.2021 - modificare Cap. IV Anexa 1 a HCL 46 din 2021

HCL nr. 69 din 25.11.2021 - modificare stat de functii

HCL nr. 70 din 25.11.2021 - constituire comisie analiza oportunitate achizitie imobil pentru capela mortuara

HCL nr. 71 din 25.11.2021 - celebrarea Zilei Nationale a Romaniei

HCL nr. 72 din 25.11.2021 - aprobare documentatie tehnico economica Extindere si Reabilitare Scoala Gimnaziala Blajel

Accesări: 516